เว็บบอร์ดที่ดีที่สุด ในมหาสารคาม
ค้นหาอะไรก็เจอ ไม่เชื่อลองเลย ตอนนี้!
กรมการท่องเที่ยว จัดมอบรางวัลเครื่องหมายช้างเริงร่ามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2556 “Thailand Tourism Standard 2013” ให้แก่สถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานประกอบการที่มีความตั้งใจพัฒนาตนเองให้เข้าสู่มาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองแล้วให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ และสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการอื่นๆ เข้าสู่มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น สามารถขยายตลาดสร้างโอกาสทางธุรกิจ นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เป็นสัญลักษณ์รูปช้างชูงวงเริงร่าประกอบลายประจำยาม
สำหรับในปี 2555 - 2556 กรมการท่องเที่ยว มอบโล่ให้แก่สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวน 22 มาตรฐาน ซึ่งมีสถานประกอบการได้รับการรรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยวจำนวน 603 ราย มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 74 ราย หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ที่ขี้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองของ              กรมการท่องเที่ยว จำนวน 3 ราย และมอบโล่รางวัลให้แก่สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น จำนวน 30 ราย โดยกำหนดจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2556  ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ สถานประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมตรวจประเมินและขอรับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว               โทร. 0-2215-8848 หรือ www.tourism.go.th
รู้สึกอย่างไรกับกระทู้นี้ ?
เลือกอารมณ์ »

อยากเป็นคนแรกที่โหวต กระทู้นี้ไหม?
โชคดีที่ยังไม่มีใครโหวตกระทู้นี้ เป็นทีของคุณแล้ว คลิ๊ก เลือกอารมณ์ เพื่อโหวตเป็นคนแรก


โปรด login ก่อนแสดงความเห็น
กระทู้มาแรง บอร์ด ท่องเที่ยว ที่พัก
บอร์ดน่าสนใจ
บอร์ดจากทางบ้าน

©2011-2019 sarakham4you.com . All right reserved.