เว็บบอร์ดที่ดีที่สุด ในมหาสารคาม
ค้นหาอะไรก็เจอ ไม่เชื่อลองเลย ตอนนี้!
นักวิชาการ มั่นใจ บริโภคสัตว์น้ำ-เล่นทะเลเสม็ดปลอดภัย

นักวิชาการคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเก็บข้อมูลพื้นที่เกาะเสม็ดอย่างต่อเนื่องตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา  ยืนยันว่าขณะนี้ว่า มาตรการป้องกันน้ำมันรั่วใช้ได้ผล ประชาชนสามารถบริโภคสัตว์ทะเล และเล่นน้ำทะเลที่เกาะเสม็ดได้แล้ว หลังเหตุการณ์ท่อส่งน้ำมันรั่ว จนส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่ และทำลายความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
ปะการังฟอกขาวจากคราบน้ำมันบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด และสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลา 6 เดือน  เป็นข้อมูลที่อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จากการลงพื้นที่ และติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและระบบนิเวศ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – เกาะเสม็ดตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา
ซึ่งคณะสำรวจพบว่าเกาะเสม็ด 1 ปริมาณ
ปะการังฟอกขาวลดน้อยลง จากประมาณร้อยละ 60 ในช่วงแรก ลดลงเหลือร้อยละ 0 ในระยะเวลา 2 เดือน   ทั้งนี้การฟอกขาวของปะการัง โดยปกติเกิดจากสภาวะโลกร้อน และใช้เวลาฟื้นตัวนานประมาณ 1 ปี ก่อนจะกลับสู่ภาวะปกติ  อย่างไรก็ตาม แม้ปะการังบริเวณอ่าวพร้าว  จะไม่ฟอกขาวแล้ว แต่พวกเขา เห็นว่ายังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอีก 1 ถึง 2 ปี
ทีมสำรวจของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มต้นสำรวจพื้นที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556  ครอบคลุมจุดศึกษา 60 จุด ตั้งแต่แนวชายฝั่งมาบตาพุด ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่เกิดข่าวท่อน้ำมันรั่วไหล เรื่อยไปถึงอ่าวบ้านเพ  แหลมแม่พิมพ์  โดยรอบเกาะเสม็ด  รวมทั้งอ่าวพร้าวซึ่งเป็นจุดที่คราบน้ำมันลอยเป็นแผ่นฟิล์ม
จากการศึกษาปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนในสะสมอยู่ในทรายทั้ง 3 ระดับ อย่างผิวน้ำ  กลางน้ำ  และพื้นท้องน้ำ โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของทรายในเกาะฟิลิปปินส์  พบว่า มีปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนลดลงอย่างต่อเนื่อง  แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าอยู่ในภาวะปกติ แต่ค่าที่วัดได้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
ขณะที่การสำรวจปริมาณสัตว์ทะเลโดยใช้ปริมาณปูทหารเป็นตัวชี้วัด พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในจำนวนเกือบครึ่งของภาวะปกติ  ส่วนการสำรวจปลาในแนวปะการังที่ร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่น ไม่พบการสะสมสารพิษต่อมนุษย์ ที่มากเกินมาตรฐาน
นักวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่า ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามความเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบน้ำมันรั่ว อ่าวพร้าว บนเกาะเสม็ดอย่างต่อเนื่อง และเสนอให้ภาครัฐและเอกชนชะลอโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศไปก่อน 1 ปี เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัวอย่างเต็มที่ก่อน  นอกจากนี้ควรมีการศึกษาการสะสมของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในดินตะกอนมากขึ้น เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานที่ใช้ร่วมกันทั้งประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีการขนส่งและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมมากขึ้น

รู้สึกอย่างไรกับกระทู้นี้ ?
เลือกอารมณ์ »

อยากเป็นคนแรกที่โหวต กระทู้นี้ไหม?
โชคดีที่ยังไม่มีใครโหวตกระทู้นี้ เป็นทีของคุณแล้ว คลิ๊ก เลือกอารมณ์ เพื่อโหวตเป็นคนแรก


โปรด login ก่อนแสดงความเห็น
กระทู้มาแรง บอร์ด ท่องเที่ยว ที่พัก
บอร์ดน่าสนใจ
บอร์ดจากทางบ้าน

©2011-2019 sarakham4you.com . All right reserved.