เว็บบอร์ดที่ดีที่สุด ในมหาสารคาม
ค้นหาอะไรก็เจอ ไม่เชื่อลองเลย ตอนนี้!
แนะนำหลักฮวงจุ้ยประตูบ้านเพื่อการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ตามหลักฮวงจุ้ยประตูบ้านที่ดีจะเน้นหลักของธรรมชาติ คือ จะนำกำลังของธรรมชาติด้วยการรับลมและน้ำที่ดีให้เข้ามา ในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงลมและน้ำที่ไม่ดีเช่นกัน เพื่อจะได้รับความสุขและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บ้านอยู่อาศัย สิ่งสำคัญที่เป็นจุดรับโชคลาภเข้าสู่บ้านที่ส่งผลมากที่สุด คือ ประตูเข้าบ้าน ซึ่งมีบทบาทมากในการนำโชคลาภเข้ามา เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดและประตูบ้านนั้นก็ต้องมีความแข็งแรง ไม่ว่าจะทำมาจากประตูไม้เนื้อแข็งหรือใช้วัสดุอื่นๆ ก็ตาม และความสำคัญนี้ทำให้บ้านที่เราอาศัยอยู่ เน้นการเปิดประตูบ้านเป็นจุดใหญ่ ไม่ว่าบ้านนั้นจะมีประตูมากมายจะเป็นประตูไม้เนื้อแข็ง ประตูบานเปิด ประตูบานสวิง ประตูบานเลื่อน เป็นต้น แต่ก็ต้องมีประตูใหญ่ที่เข้าเป็นประตูหลัก สำหรับหลักกว้างๆ นี้ใช้สำหรับการดูชัยภูมิทั้งภายนอกและภายในด้วยตาเปล่า แต่ถ้าจะให้ลึกซึ้งต้องมีการคำนวณ ตลอดจนสัมพันธ์กับปีเกิด เพื่อใช้คำนวณหาทิศทางที่ดีและหลีกเลี่ยงทิศทางที่ไม่ดีเช่นกัน

ชัยภูมิ ประกอบไปด้วย ชัยภูมิภายนอกและชัยภูมิภายในสำหรับชัยภูมิภายในที่สำคัญของหลัก
ฮวงจุ้ยประตูบ้าน 3 อย่าง ซึ่งภาษาจีนเรียกว่า “เอี่ยงแทะซาเอีย” อันหมายถึง มึ้ง (ประตู), จู้ (เตียงนอน), เจ่า (เตาไฟ) เป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการดูชัยภูมิภายในประกอบ โดยที่ประตู, เตียงนอนและเตาไฟนี้เป็นปัจจัยภายใน สำหรับชัยภูมิภายในนี้ก็ยังมีชัยภูมิภายนอกที่มีผลกระทบกับชัยภูมิภายในผสมผสานกันด้วย ซึ่งควรจะได้มีการออกแบบแปลนไว้ล่วงหน้าก่อนการเข้าไปอยู่อาศัย หรือถ้าหรือบ้านที่สร้างไว้แล้วก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เช่นกัน เนื้อหาของหลักฮวงจุ้ยประตูบ้านที่เกี่ยวกับภายในบ้าน แต่ก็มีบางส่วนที่สัมพันธ์กับภายนอกบ้านด้วย ในการจัดตำแหน่งของห้องต่างๆ และการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนั้นๆ  ควรจะมีการจัดวางให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาหลักฮวงจุ้ย สิ่งสำคัญในการนำศาสตร์ของหลักฮวงจุ้ยประตูบ้านมาปรับเสริมโดยนำโชคลาภและความสุขมาสู่ บ้าน เป็นการเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการเปิดประตูรับสิ่งมงคล จัดวางตำแหน่งของห้องและของใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ในห้องนั้นๆ ว่ามีตำแหน่งที่ดี ที่เหมาะสมตรงไหนหลังจากที่ทราบถึงตำแหน่งที่ดีแล้ว มัณฑนากรหรือผู้ออกแบบจึงค่อยมาออกแบบตกแต่งให้สวยงามตามสไตล์ของแต่ละท่าน ว่าชอบการออกแบบสไตล์ไหน

ดังนั้น ฮวงจุ้ยกับการออกแบบบ้านก็ คือ การหาตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อการจัดพื้นที่ใช้สอยและการจัดวางสิ่งของหรือ เฟอร์นิเจอร์ให้ถูกที่ถูกทาง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของฮวงจุ้ย ตั้งแต่ หยิน-หยาง, ทิศทาง, ธาตุทั้งห้า และกระแสที่ดี ประกอบกับการคำนวณที่ถูกต้อง ประตูมีความสำคัญมาก มีความหมายกว้าง จะหมายถึงประตูอะไร เพราะมีทั้งประตูรั้วบ้าน และประตูบ้าน ซึ่งตามหลักของหลัก
ฮวงจุ้ยประตูบ้านแล้วให้ความสำคัญกับประตูเข้าบ้านมากกว่าประตูรั้ว ทั้งนี้เพราะประตูเข้าบ้านเป็นจุดที่จะนำลมและน้ำเข้าสู่ผู้อยู่อาศัยโดยตรง ทำให้เจ้าของบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยได้รับพลังนั้นๆ และส่งผลถึงตรงๆ ส่วนประตูรั้วนั้นยังไม่ใกล้ชิดกับเจ้าของบ้านเท่ากับประตูบ้าน และอยู่ภายนอกของบ้าน จึงมีส่วนที่จะรับพลังของหลักฮวงจุ้ยประตูบ้าน แต่ไม่มากเท่ากับประตูบ้าน

ประตูบ้านมีหลายแบบ ทั้งแบบที่เปิดเข้าบ้าน, ประตูเปิดออกนอกบ้าน หรือประตูบานเลื่อน ซึ่งความหมายไม่แตกต่างกัน มักเข้าใจผิดกันเสมอว่า ประตูบ้านที่เปิดออกไม่ดี เงินทองไหลออกนอกบ้าน ซึ่งไม่จริง เป็นความเชื่อมากกว่า ถ้าในเรื่องของโชคลาภ และหลักของ
ฮวงจุ้ยประตูบ้านแล้ว ไม่แตกต่างกัน ความสำคัญคือ ตำแหน่งของประตูบ้านเป็นสำคัญที่มาจาก: http://siamfengshui.com/บทความ/ชัยภูมิ/38-ประตูบ้านตามหลักฮวงจุ้ย.html

รู้สึกอย่างไรกับกระทู้นี้ ?
เลือกอารมณ์ »

อยากเป็นคนแรกที่โหวต กระทู้นี้ไหม?
โชคดีที่ยังไม่มีใครโหวตกระทู้นี้ เป็นทีของคุณแล้ว คลิ๊ก เลือกอารมณ์ เพื่อโหวตเป็นคนแรก


โปรด login ก่อนแสดงความเห็น
กระทู้มาแรง บอร์ด ฟรีสไตล์ ตามใจฉัน
บอร์ดน่าสนใจ
บอร์ดจากทางบ้าน

©2011-2019 sarakham4you.com . All right reserved.